DORNOVA METODA

Jedná se o manuální terapii, jejíž pomocí jsou obratle a klouby uváděny přesně do původní polohy.Tímto se efektivně docílí odstranění bolestí v kloubech ramenních, kyčelních, kolenních aj. kde se častovyskytují. Pokud máte stále bolestivoua namoženou skupinu svalů jen na levé či pravé polovině těla, tak příčinou je s největší pravděpodobností nestejná délka dolních končetin.K tomu mohlo dojít jak mechanicky při úrazu (zvrtnutí hlezenního kloubu, zlomeninách bércové či stehenní kosti), nebo v důsledku dlouhodobých stereotypních návyků (např. kladení nohy přes nohu při sezení).
Pokud jde o horní končetiny, může bolest působit např. úraz-vykloubení ramenního kloubu, nebo u žen časté mošení zátěže (nákupní tašky, kabely) na stejné paži ap.
Nestejná délka končetin vede k vybočení pánve, kdy jedna strana křížové kosti se posune dopředu a tím se poruší celá stabilita páteře.Proto má páteř a pozice kostí v těle obrovský význam. Je tedy velmi důležité starat se o to, aby naše nohy ,, správně seděly"!

Copyright © 2011, www.pompurovakaterina.cz - všechna práva vyhrazena